ntyjtyyTANIM

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir.

GÖREVLER

· Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir,
· Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygular,
· Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar,
· Yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygular.
· Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar,,
· Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur,
· Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur,
· Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur,
· Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

· Bilgisayar, CD, TV, Video, Projeksiyon aleti
· Kitap-dergi-broşür hikaye kitapları,
· Her türlü ilkyardım araç ve gereç vb.
· Her türlü hasta bakım araç gereç ve makine malzeme ve materyal.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yaşlı bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin;
· Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
· İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili,
· Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güleryüzlü,
· Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
· Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
· Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık,
· Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı olmayan,
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak