46t756u7676576765TANIM

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir.
GÖREVLER

– Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir,
– Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygular,
– Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar,
– Yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygular.
– Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar,,
– Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur,
– Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur,
– Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur,
– Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar, CD, TV, Video, Projeksiyon aleti
– Kitap-dergi-broşür hikaye kitapları,
– Her türlü ilkyardım araç ve gereç vb.
– Her türlü hasta bakım araç gereç ve makine malzeme ve materyal.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yaşlı hizmetleri bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
– İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili,
– Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü,
– Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
– Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
– Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık,
– Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı olmayan,
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir.Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışırken yaşlıların yakınları, sağlık personeli ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.